O udruženju

proizvođača grožđa i vina sa oznakom geografskog porekla "Srem - Fruška gora"

Udruženje proizvođača grožđa i vina sa oznakom geografskog porekla „SREM – FRUŠKA GORA“ osnovano je 2015. godine, a jedan od motiva je da se nastavi slavna vinogradarska tradicija ovog podneblja, ali i unapredi proizvodnja grožđa i vina.

Udruženje je osnovano od strane 14 vinarija koje su prepoznale dobrobiti udruživanja i zaštite geografskog porekla vina, koje se proizvede u Sremskom vinogradarskom rejonu i na fruškogorskom vinogorju. Godinu kasnije, 2016. godine, sve zainteresovane vinarije su pozvane da se uključe u rad udruženja, koje danas okuplja 38 proizvođača grožđa i vina.

Iskusni vinogradari i vinari imaju zajedničku želju da se u potpunosti iskoristi prirodni potencijal koji pruža Fruška gora, njen povoljan geografski položaj, pogodna klima sa zadovoljavajućom količinom padavina u vegetacionom periodu i velikim brojem sunčanih sati, zatim orografske karakteristike terena, kao i blizina Dunava, jer sve ovo zajedno formira specifične uslove koji značajno utiču na kvalitet proizvedenog vina.

U poslednjih 20 godina, vinogradrastvo i vinarstvo Sremskog rejona i fruškogorskog vinogorja doživljava novu renesansu, jer su i stari, ali i novi proizvođači, svesni odličnih uslova koje pružaju ovi tereni, podigli nove vinograde i pokrenuli, odnosno obnovili proizvodnju vina.

Svi mi okupljeni u Udruženje proizvođača grožđa i vina sa oznakom geografskog porekla “Srem – Fruška gora”, želimo da standarizujujemo proizvodnju, i poštovaocima vina ponudimo kvalitetan i prepoznatljiv proizvod, koji će nositi geografsku oznaku Srema i Fruške gore. Cilj je da ljubitelji vina uživaju u svakoj čaši koju popiju i da mogu da prepoznaju specifičnost vina sa ukusom Fruške gore.