Pristupnica

Osnovni podaci o vinogradima koji su upisani u Vinogradarski registar

Popunjavanjem, potpisivanjem od strane ovlašćenog lica, kao i overom pečatom ove Pristupnice, pravno lice ili preduzetnik koji pristupa Udruženju, izjavljuje da je upoznat(o) sa sadržinom Statuta Udruženja, i da prihvata prava i obaveze koja iz Statuta Udruženja proizilaze.


Preuzmite statut