NADZORNI ODBOR UDRUŽENJA USVOJIO FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2017. GODINU

19. jun 2018.

Nadzorni odbor Udruženja proizvođača grožđa i vina sa oznakom geografskog porekla „Srem – Fruška gora“, na današnjoj sednici, koja je održana u sedištu udruženja (Narodnog fronta 10, Novi Sad), doneo je odluku o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2017. godinu, odnosno Predlog odluke Skupštini udruženja o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017. godinu i raspodeli dobiti.

Preuzmite Zapisnik sa NO - 19. jun 2018
Preuzmite Predlog odluke NO Skupštini