Održan panel o fitoplazmi - 8. februar 2019.

8. februar 2019.

Udruženje proizvođača grožđa i vina sa oznakom geografskog porekla „Srem – Fruška gora“ organizovalo je u četvrtak, 7. februara 2019. godine "Panel o fitoplazmi vinove loze u sremskom vinogradarskom rejonu i fruškogorskom vinogorju".

Tema koja svakim danom sve više zabrinjava vinogradare i vinare privukla je ne samo članove udruženja, već i sve one koje ova problematika interesuje.

Fitoplazmatične pojave po prvi put su registrovane u Francuskoj i Italiji nakon 2000. godine, da bi se ubrzo proširile na sve najvažnije vinogradarske regione Evrope. U Srbiji je do značajnijeg prisustva fitoplazme u vinogradima došlo nakon intenzivne sadnje 2006. godine. U narednih desetak godina, ova opaka bolest koja rezultira uništavanjem čokota, a u ekstremnim slučajevima i krčenjem celog zaraženog vinograda, postala je krucijalni problem za srpske vinogradare i proizvođače vina.

IMG_6203

Govorili su naši eminentni stručnjaci koji se sa fitoplazmom bore iz različitih domena:

Milena Petrov iz Poljoprivredne službe pri Poljoprivrednoj stanici u Novom Sadu, rukovodilac tima koji na vinogradarskim područjima Vojvodine terenski prati porast fitoplazme, iznela je statističke podatke po rejonima, sa posebnim osvrtom na najosetljivije sorte grožđa.

Dr Bojan Duduk iz Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine u Zemunu upoznao je prisutne sa prirodom i vrstama fitoplazme, kao i načinima širenja zaraze, a zatim i sa merama za suzbijanje i prevenciju bolesti. Činjenica da nauka u ovom trenutku kao jedinu preventivu nudi primenu pesticida na prenosioce fitoplazme, cikade Scaphoideus titanus, izazvala je polemiku sa proizvođačima koji se bave organskom proizvodnjom ili je planiraju u neposrednoj budućnosti.

Da bi se lakše razrešile ove dileme, Slađana Lukić, načelnica Odeljenja za zdravlje bilja i biljni karantin Uprave za zaštitu bilja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sa saradnicima, iznela je da će se o ovom pitanju zauzeti poseban stav. Napomenula je i da su još uvek najveći problem zapušteni i neiskrčeni oboleli vinogradi, koji su veliki nosioci zaraze, posebno kada se pored njih nalaze mladi zasadi.

U svakom slučaju, sve biljke koje su zaražene fitoplazmom tipa Flavescence doree (FD) treba izvaditi i spaliti i naročito paziti na kupovinu zdravog sadnog materijala.

Udruženje proizvođača grožđa i vina sa oznakom geografskog porekla „Srem – Fruška gora“ je po broju članova najveće udruženje ovog tipa u Srbiji i trenutno broji 38 članova. Poseban uspeh udruženja ogleda se u činjenici da smo završili najveći Elaborat o proizvodnji vina sa geografskim poreklom u Srbiji, koji obuhvata 34 vinarije. Elaborat koji je urađen za „Sremski rejon“ je sveobuhvatan, kompleksan, iscrpan, a na izradi su radili naši vrhunski stručnjaci u vinogradarstvu i vinarstvu. Ovo je put, ka izradi narednog elaborata koji će biti vezan za vina sa fruškogorskog vinogorja. Osim toga Udruženje preduzima i brojne druge aktivnosti na promociji vinarija, vinogorja, edukaciji i članova i šire publike, i širenju vinske kulture. Uspešno smo organizovali dva Salona vina Vojvodine u Beogradu, 2017. i 2018. godine, a zajednički nastupamo i na drugim vinskim manifestacijama.

IMG_6199