I sremski vinogradarski rejon će imati vina sa geografskim poreklom

5. novembar 2018.

IMG_6033

Na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljeno je Obaveštenje o podnetom zahtevu za ustanovljavanje oznake kontrolisanog geografskog porekla „Sremski rejon“ / „Srem“, kao i predložena Specifikacija proizvoda za oznaku geografskog porekla za vino „Sremski rejon“ / „Srem“.

unnamed6

Konačnoj verziji Elaborata o proizvodnji vina sa geografskim poreklom „Sremski rejon“ / „Srem“, prethodilo je prikupljanje podataka o 34 vinarije koje su uključene u Elaborat, o položajima i orografskim karakteristikama njihovih vinograda, sortama grožđa, zemljištu, klimatskim uslovima i tradiciji u proizvodnji vina. Za ukupno 147 vina koja su obuvaćena Elaboratom, dokazano je da ispunjavaju uslove da nose oznaku geografskog porekla, odnosno da se ističu kvalitetom i da se može dokazati poreklo grožđa.

IMG_5768

unnamed2

Usledila je terenska kontrola vinarija i vinograda uključenih u Elaborat, od strane Radne grupe koju je imenovalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Radna grupa je obišla 34 vinarije i njihove vinograde i uverila se u mogućnosti za proizvodnju vina sa geografskim poreklom, koja će nositi zajedničku geografsku oznaku.

unnamed3

unnamed5

unnamed4

Sve ovo je potvrđeno i na dvodnevnom Završnom sastanku Radne grupe za ustanovljavanje geografske oznake za vino "Sremski rejon / Srem", koji je održan 18. i 19. septembra 2018. godine. Na sastaku su detaljno analizirani podaci prikazani u Elaboratu, podaci prikupljeni tokom terenske kontrole, a obavljena je i degustacija 147 vina i zaključeno je da je adekvatno objašnjena uzročna veza između detalja vinogradarskog područja i detalja o kvalitetu ili karakteristikama vina, koji se suštinski ili isključivo pripisuju geografskom okruženju.

IMG_5916

IMG_5952

IMG_5832

Kada se završi procedura ustanovljavanje oznake kontrolisanog geografskog porekla „Sremski rejon“ / „Srem“, biće to najveća geografska oznaka za vino, koja će obuhvatiti 34 vinarije. Primera radi, geografsko poreklo vina trenutno štite 2 vinarije iz rejona Knjaževac, 2 vinarije iz rejona Toplica, 5 vinarija iz rejona Subotica, 10 vinarija iz rejona Šumadija i 11 vinarija iz vinogradarskog rejona Negotinska krajina.

IMG_6030

unnamed1